ประกาศต่างๆ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ รพ.สตงปราสาท ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์  และ ตำแหนัง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ปลัดปุ๊ก ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

 
หมายเหตุ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด้าน โทร&แฟกส์ 044-664005
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ