***ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน เรื่อง การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เน้นย้ำ อสม.และประชาชน ให้เฝ้าระวังและให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ที่อาจไม่ปกติจากการระบาดของโรคโควิด-19

อำเภอบ้านด่านร่วมใจ ติดตั้งโปรแกรมไทยชนะใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ประกาศเพื่อทราบ   ลงวันที่ 4  มกราคม 2565 ประกาศรับสมัครพรักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

  จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  ๒  อัตรา

๑.      พยาบาลวิชาชีพ    รพ.สต.บ้านมะขามป้อม  ๑  อัตรา(รายวัน)

๒.      นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.สต.บ้านมะขามป้อม  ๑  อัตรา(รายวัน)

 กำหนดการรับสมัคร

ยื่นใบสมัคร  ๑๐ – ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน (ในวันและเวลาทำการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕

สอบคัดเลือก  ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕ โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕

รายงานตัวปฏิบัติงาน  ๑ ก.พ. ๒๕๖๕


รายละเอียด ตามประกาศด้านล่าง
ยื่นใบสมัครได้ที่  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน โทร 044-664005

>>>ประชาสัมพันธ์  สามารถส่งงานให้ สสอ.บ้านด่าน ได้ที่ E-mail : ssobandan@gmail.com
Visitors: 9,169