***ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน เรื่อง การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เน้นย้ำ อสม.และประชาชน ให้เฝ้าระวังและให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ที่อาจไม่ปกติจากการระบาดของโรคโควิด-19

อำเภอบ้านด่านร่วมใจ ติดตั้งโปรแกรมไทยชนะใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

25 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:30 น. : ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ที่ รพ.สต.ปราสาท ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ลิ้งค์ด้านล้างนะครับ 

24 พฤษภาคม 2564 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข Click Limk ด้านล่างนะคะ
โดยจะทำการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:30-12:00 น. ณ สสอ.บ้านด่าน


ประกาศเพื่อทราบ   ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประกาศรับสมัครลุกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ปราสาท ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 21 พฤษภาคมธ์ 2564 (เฉพาะวันทำการในเวลาราชการ) ค่าสมัคร 50 บาท
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (สอบสัมภาษณ์ต้องผ่านข้อเขียน ร้อยละ 60)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564
รายละเอียด ตามประกาศด้านล่าง
ยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน โทร 044-664005

               วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563เวลา 11:00 น.
นายประสพสุข มีภักดี สาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน ได้เรียกประชุม ด่วน คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต./รพ.ของ อำเภอบ้านด่าน เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่มีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอบ้านด่าน และได้ขอให้สถานบริการทุกแห่งติดตั้งโปรแกรมไทยชนะ เพื่อเป็นการตรวจจับความเคลื่อนไหวของประชาชนที่มาใช้บริการ หากพบว่ามีความเสี่ยงตามมาตรฐานการเฝ้าระวังให้ดำเนินการสำรวจและคัดกรอง ตามแบบรายงาน .8 และให้สำรวจและเก็บข้อมูลตามแบบรายงานผ่าน โปรแกรม R9,Google Form ของอำเภอบ้านด่าน เพื่อเป็นการลงพื้นที่ทำงานครั้งเดียวให้ได้ข้อมูลครบถ้วน

>>>ประชาสัมพันธ์  สามารถส่งงานให้ สสอ.บ้านด่าน ได้ที่ E-mail : ssobandan@gmail.com
Visitors: 7,609