ึ***แจ้งข่าว>>>ประชุมประจำเดือน ของ สสอ.บ้านด่าน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562              เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.บ้านด่าน<<<<<<

***แจ้งข่าว>>>รพ.สต.บ้านมะขามป้อม รับการประกวด รพ.สต.ดีเด่น ระดับโซน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562  เวลา 13.00-16.30 น.  <<<<<<


>>>ประชาสัมพันธ์  สามารถส่งงานให้ สสอ.บ้านด่าน ได้ที่ E-mail : ssobandan@gmail.com