***ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน เรื่อง การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เน้นย้ำ อสม.และประชาชน ให้เฝ้าระวังและให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ที่อาจไม่ปกติจากการระบาดของโรคโควิด-19

อำเภอบ้านด่านร่วมใจ ติดตั้งโปรแกรมไทยชนะใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

               วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563เวลา 11:00 น.
นายประสพสุข มีภักดี สาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน ได้เรียกประชุม ด่วน คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต./รพ.ของ อำเภอบ้านด่าน เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่มีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอบ้านด่าน และได้ขอให้สถานบริการทุกแห่งติดตั้งโปรแกรมไทยชนะ เพื่อเป็นการตรวจจับความเคลื่อนไหวของประชาชนที่มาใช้บริการ หากพบว่ามีความเสี่ยงตามมาตรฐานการเฝ้าระวังให้ดำเนินการสำรวจและคัดกรอง ตามแบบรายงาน .8 และให้สำรวจและเก็บข้อมูลตามแบบรายงานผ่าน โปรแกรม R9,Google Form ของอำเภอบ้านด่าน เพื่อเป็นการลงพื้นที่ทำงานครั้งเดียวให้ได้ข้อมูลครบถ้วน

>>>ประชาสัมพันธ์  สามารถส่งงานให้ สสอ.บ้านด่าน ได้ที่ E-mail : ssobandan@gmail.com
Visitors: 3,460