***ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน เรื่อง การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เน้นย้ำ อสม.และประชาชน ให้เฝ้าระวังและให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ที่อาจไม่ปกติจากการระบาดของโรคโควิด-19

อำเภอบ้านด่านร่วมใจ ติดตั้งโปรแกรมไทยชนะใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ประกาศเพื่อทราบ   ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรับสมัครพรักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ปลัดปุ๊ก ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-12  พฤศจิกายน 2564 (เฉพาะวันทำการในเวลาราชการ)
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (ประกาศด้านล่าง)
สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 (สอบสัมภาษณ์ต้องผ่านข้อเขียน ร้อยละ 60)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียด ตามประกาศด้านล่าง
ยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน โทร 044-664005

>>>ประชาสัมพันธ์  สามารถส่งงานให้ สสอ.บ้านด่าน ได้ที่ E-mail : ssobandan@gmail.com
Visitors: 8,313